';

GESTIÓ DE CONFLICTES A L’ESPAI PUBLIC AL BARRI DE SANT COSME

Acció Social
Cohesió social
Ajuntament El Prat de Llobregat
Ajuntament El Prat de Llobregat
GESTIÓ DE CONFLICTES A L’ESPAI PUBLIC AL BARRI DE SANT COSME
Complementar la xarxa de serveis que actuen en els espais on s'han detectat conflictes de naturalesa social amb la població adolescent i jove del barri.
Servei actualment gestionat per PROGESS