';

INTERVENCIÓ MENES ESTACIÓ DEL NORD

Acció Social
Cohesió social
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,S.A
Barcelona
INTERVENCIÓ MENES ESTACIÓ DEL NORD
Servei d'intervenció social de proximitat per treballar preventivament amb menors no acompanyats i extutelats que arriben a la ciutat de Barcelona amb els autobusos regulars de l'Estació del Nord. 
Servei actualment no gestionat per PROGESS