';

SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS/VEÏNES I D’INTERVENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC

Acció Social
Cohesió social
Ajuntament de Barcelona
Districte de Nou Barris
SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS/VEÏNES I D’INTERVENCIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
Realització d'actuacions orientades a aconseguir el restabliment de la convivència en comunitats de veïns/veïnes i a l'espai públic a Nou Barris amb la implementació d'estratègies de suport i acompanyament en la resolució de les dificultats existents al territori.
Servei actualment gestionat per PROGESS