';

ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS AMB SERVEIS COL·LECTIUS TÀNGER

Acció Social
Inclusió Social
Institut Municipal de Serveis Socials
Barcelona
ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS AMB SERVEIS COL·LECTIUS TÀNGER
Gestió de l’equipament municipal que comprèn la gestió dels allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger i la gestió del menjador social situat en el mateix edifici amb una capacitat de 80 places/dia de promig de menjador diürn, més 20 places/dia de menjador nocturn per als residents.
Servei actualment gestionat per PROGESS