';

CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES ESTRANGERES

Acció Social
Inclusió Social
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
CENTRE D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LES PERSONES ESTRANGERES
Servei d'informació, assessorament i primera acollida a persones estrangeres.
Servei actualment gestionat per PROGESS