';

DIAGNOSI FAMÍLIES ATESES

Acció Social
Inclusió Social
Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
DIAGNOSI FAMÍLIES ATESES
Intervencions professionals per a obtenir una valoració diagnòstica del grau de vulnerabilitat de famílies amb fills i filles vinculats al Consorci d’Educació de Barcelona.
Servei actualment gestionat per PROGESS