PROGESS organitza una acció formativa teòrico-pràctica sobre el model d’atenció psicosocial a urgències i  emergències socials del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Consta de 60 hores de