';

CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES

Cultura
Centres cívics i culturals
Ajuntament de Barcelona
Districte Ciutat Vella
CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES
Equipament municipal del barri del Raval destinat a la participació comunitària, el desenvolupament sociocultural i la convivència. Ofereix suport per a la creació de projectes culturals i es compta amb una programació pròpia d’activitats (tallers, cicles, mostres, etc,..)
Servei actualment gestionat per PROGESS