';

CENTRE D’ART CONTEMPORANI

Cultura
Centres cívics i culturals
Ajuntament de Tarragona
Tarragona
CENTRE D’ART CONTEMPORANI
El CA Tarragona Centre d’Art és un equipament cultural públic per a la promoció de la recerca, la producció, la difusió, la formació i la documentació de la producció cultural i artística contemporània al Camp de Tarragona. És el resultat de la cooperació entre l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’especificitat del CA Tarragona és la mediació, entesa com una forma de treball dialògic entre les polítiques culturals, les pràctiques artístiques i el territori i els seu teixit social. L'objectiu és la construcció col·lectiva de significació i retorn social a partir de fomentar la interacció dels artistes en contextos no artístics.
Servei actualment no gestionat per PROGESS