';

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS

Educació
Serveis de suport i gestió educativa
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PINS
Centre educatiu on s’imparteix el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.
Servei actualment gestionat per PROGESS