';

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ESQUIROL

Educació
Serveis de suport i gestió educativa
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ESQUIROL
Centre educatiu on s’imparteix el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.
Servei actualment gestionat per PROGESS