';

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONTFLORIT

Educació
Serveis de suport i gestió educativa
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MONTFLORIT
Centre educatiu on s’imparteix el primer cicle d'educació infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.
Servei actualment gestionat per PROGESS