';

CASAL DE JOVES PALAU ALÒS I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Lleure
Casals infantils i juvenils
Ajuntament de Barcelona
Districte Ciutat Vella
CASAL DE JOVES PALAU ALÒS I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Equipament juvenil punt de referència d'actuacions i projectes de joventus, afavorint l'accés a programes culturals, a la informació, l'assessorament, el foment de l'associacionisme juvenil i la cohesió social. Gestió del Punt d'informació juvenil de Ciutat Vella.
Servei actualment gestionat per PROGESS