';

EQUIPAMENTS JUVENILS DE LES CORTS

Lleure
Casals infantils i juvenils
Ajuntament de Barcelona
Districte de les Corts
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LES CORTS
Gestió i dinamització del casal de joves de les Corts , punt d'informació juvenil i espai adolescents del districte de les Corts
Servei actualment gestionat per PROGESS