';

Finalitat

Promoure, investigar, dissenyar i gestionar iniciatives socials, educatives, culturals, de lleure i de salut orientades a la millora de la qualitat de vida i vinculades prioritàriament a l’administració pública

Serveis

Assessorem i atenem a infants, joves, gent gran, persones amb discapacitat, dones en situació de vulnerabilitat, persones immigrades i en situació de pobresa extrema. Protegim persones en situació d’urgència o emergència social i participem en projectes d’acció social comunitària

 • ASSESSORAMENT I INVESTIGACIÓ

  Assessorem en la construcció de models d’atenció de qualitat a les persones i investiguem els entorns que condicionen l’aplicació de les polítiques socials

 • GESTIÓ I INFORMACIÓ

  Gestionem amb cura el centres i serveis que són de la titularitat del servei i Informem de manera precisa, ràpida i veraç de l’activitat i de les incidències que es produeixen dins els centres que gestionem

 • PREVENCIÓ I INNOVACIÓ

  Prevenim els factors que amenacen projectes i serveis analitzant-ne els riscos,  promovent estratègies per evitar-los o neutralitzar-los, i innovem incorporant als serveis solucions tecnològiques avançades

Ens caracteritza

L’esforç en la comprensió de les necessitats i expectatives dels nostres clients, la cura dels seus projectes, preveient i activant quan és necessari la capacitat de resposta davant d’incidències, actualitzant la proposta tècnica, subministrant informació de qualitat de manera independent i amb una interlocució directa

 • PRINCIPIS QUALITAT

  Els nostres principis fonamentals de la política de qualitat són: l’orientació a les necessitats i expectatives dels titulars; el compromís amb la millora contínua; el treball per processos; la gestió dels riscos; l’atenció i cura de totes les parts interessades; l’establiment d’un comandament i control; la informació operacional; la cooperació i coordinació