TREBALLA A PROGESS

Tauler d’anunci de les ofertes de feina actives actualment a l’empresa

OFERTA DISPONIBLE

20-10-2017

159/2017 Mediador/a Habitatges

Estem buscant 1 professional per incorporar-se en un servei que té com a objectiu gestionar conflictes, en habitatges socials, derivats de conductes incíviques, dificultats en la convivència veinal, incompliments de la normativa, ...

Horari: 38,5h a la setmana, matins i tardes de dilluns a divendres (també es treballarà algun cap de setmana i/o nit excepcionalment).

Durada del contracte: suplència amb durada prevista de 4 - 6 mesos (aprox).

Incorporació Immediata
20-10-2017

158/2017 Treballador/a Social Dependència

Estem buscant un/a Treballaldor/a Social per incorporar-se durant 2 mesos a un servei de l'Administració Pública de Barcelona.

Funcions:

- Realització de PIAS (Plans Individuals d'Atenció) a persones amb discapacitat.
- Tasques de gestió vinculades al Departament.

Requeriments:

- Experiència en tramitació de Plans d'Individual d'Atenció (PIA) en base a la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència.
- Català i castellà parlat i escrit.
- Incorporació immediata.
20-10-2017

157/2017 Mediador/a Comunitari

Estem buscant un/a mediador/a per realitzar una suplència a un servei que té com a objectiu la realització de tasques de prevenció (pedagògiques, informatives, de dinamització, ...) i gestió de conflictes socials en l'espai públic, per a la contenció, control i seguiment social i comunitàri de situacions i/o incidents relacionats amb la convivència, tant en el vessant de la prospecció, com també de la detecció o valoració entre d'altres.

Horari: 35h a la setmana (flexibles)

Contracte fins gener 2018.

Incorporació immediata

Tindran prioritat les candidatures que puguin aportar formació específica en mediació.
20-10-2017

156/2017 Tècnic/a de Territori

Per ampliació de servei, busquem un/a professinal per incorporar-se a un projecte municipal que té com a objectiu ajudar i facilitar que persones grans que viuen o es senten soles, puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot garantint el seu benestar social.

Funcions:

- Disseny de projectes comunitaris i desenvolupament de processos i tècniques participatives.
- Us de metodologia IAP (Investigació i Acció Participació)
- Creació i dinamització de xarxes comunitàries.
- Anàlisi, interpretació i explotació de dades sociològiques i estadístiques (taules dinàmiques d'excel).
- Elaboració de diagnosi psicosocials i comunitàries.
- Disseny de circuits i protocols de detecció, intervenció, valoració i seguiment de persones en risc d'exclusió social.
- Redacció de projectes i gestió de continguts web.

Requeriments:

- Català i castellà parlat i escrit correctament.
- Experiència en envelliment actiu i/o projectes relacionats amb gent gran.
- Experiència en intervenció comunitària i projectes participatius.

Horari: 37,5 hores a la setmana.

Incorporació immediata.
16-10-2017

154/2017 Animador/a Sociocultural per Casal de Joves i PIJ

Estem buscant un/a Animador/a Sociocultural per fer una suplència a un Casal de Joves i Punt d'Informació Juvenil a Barcelona.

Es tracta d' un equipament municipal dedicat a proporcionar eines i recursos a la població adolescent i jove de la ciutat per a la seva plena emancipació i la integració a la vida adulta. El centre també vol ser un espai de relació i coneixença alternatiu per a l’oci i el temps lliure, on els joves que tinguin entre 12 i 30 anys (aprox.) puguin gaudir de les activitats que es programen.

Horari:20.5h a la setmana distribuides de Diumenge a Dimarts de 17h a 22h i dimecres de 15:30h a 21h.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA
05-10-2017

150/2017 Mediador/a Intercultural

Busquem un/a professional per incorporar-se a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu la intervenció amb la comunitat filipina per tal de reduir les desigualtats socials en salut a partir de l’acció comunitària, el treball en xarxa i la participació, des d’una perspectiva intercultural, de gènere i per cicle de vida.

FUNCIONS

- Definició d'estratègies amb els diferents actors del territori per a la promoció de la salut comunitària de la comunitat filipina.
- Disseny, dinamització i gestió de projectes comunitaris conjuntament amb els actors del territori a partir de necessitats en salut identificades, posant especial atenció a la salut sexual i reproductiva, violència masclista, drogodependències i parentalitat.
- Identificació de nous agents que s’incorporin als ja existents, en la interlocució amb l’administració i la participació comunitària en l’àmbit de salut.
- Facilitar a la comunitat filipina l’accés als serveis i recursos de salut del barri.
- Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del territori i amb les diverses comunitats del territori en relació a la salut comunitària.

REQUERIMENTS

- Coneixement de les característiques de la comunitat filipina.
- Experiència prèvia en projectes de mediació intercultural i/o en projectes de salut i educació.
- Formació en mediació intercultural, mediació comunitària, i/o salut pública, etc.
- Experiència prèvia i/o formació en perspectiva intercultural, de gènere i per cicle de vida.
- Coneixement de català i castellà a nivell oral i escrit.
- Coneixement de l'idioma tagalo.
- Coneixements informàtics nivell mitjà/alt.

HORARI: 38.5h a la setmana flexibles de dilluns a divendres (excepcionalment es pot treballar nits i/o caps de setmana).

PERIODE DE CONTRACTACIÓ: Fins el 31 de desembre de 2017
04-10-2017

149/2017 Tècnic/a en Seguiment i Gestió de Casos

Busquem un/a professional per incorporar-se a un projecte de l'Administració Pública que té com a objectiu ajudar i facilitar que persones grans que viuen o es senten soles, puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot garantint el seu benestar social.

Funcions:

1. Tasques de seguiment i valoració de casos derivats per agents detectors:
- Realitzar les visites per la valoració dels usuàris derivats.
- Valoració i gestió de casos.
- Activació de recursos necessaris.
- Derivació als serveis pertinents i/o Plataforma de Seguiment Telefònic.
2.- Tasques d'administració i gestió:
- Donar d'alta i de baixa a les Treballadores Socials i Directors de Centre a l'aplicatiu del servei.
- Gestió de la informació i redacció de correus electrònics.
- Realització de càpsules formatives sobre l'ús i gestió de l'aplicatiu entre els equips de serveis socials.
- Coordinació amb els centres de Serveis Socials.
- Seguiment i Manteniment del Portal "Serveis Gent Gran".
3.- Tasques de fidelització i retorn.
4.- Tasques relacionades amb el seguiment de casos detectats.

Requeriments:

- Català i castellà parlat i escrit correctament.
- Experiència en envelliment actiu i/o projectes relacionats amb gent gran.
- Experiència en intervenció comunitària i projectes participatius.
- Experiència prèvia en l'àmbit dels serveis socials.
- Experiència en gestió de BBDD.

Horari: 37.5h a la setmana.
03-10-2017

148/2017 Educadora Social Medi Obert (2 tardes)

Estem buscant 1 Educadora Social (noia per tal de garantir la paritat de l'equip) per incorporar-se en un projecte que té com a finalitat la intervenció social i educativa en espai públic amb adolescents i joves en situació de risc d'exclusió social i que han fet del carrer el seu espai habitual de relació.

Horari: 10h a la setmana distribuides en 2 tardes a la setmana (a pactar).

Incorporació immediata.

No es valoraran candidatures que no disposin de Diplomatura/Grau en Educació Social o habilitació pel col·legi professional.
19-09-2017

140/2017 Director/a Residència i Centre de Dia Municipal per a la Gent Gran

Es requereix incorporar un/a Director/a per Residència Geriàtrica i Centre de Dia per Gent Gran Municipal a la zona del Baix Llobregat.El servei ofereix 100 places de residència i 40 de centre de dia.

Funcions:

- Gestió integral de la Residència i Centre de Dia.
- Gestió del personal a càrrec.
- Gestió econòmica i financera del servei.
- Avaluació periòdica del grau de qualitat del servei i de satisfacció dels usuàris.
- Altres.

Requeriments:

- Experiència professional en gestió de centres residencials per a la gent gran.
- Carnet de conduir B.
- Nivell avanzat Ms Office.
- Català i castellà parlat i escrit correctament.
- Formació específica en Gestió de Centres Gerontològics.

S'ofereix:

Contractació d'1 any a 1,5 anys amb possibilitat de continuitat.

PRESENTA EL TEU CURRÍCULUM

Si vols que incorporem el teu currículum a la base de dades de Selecció de Personal de PROGESS, envia’ns-ho a: cv@progess.com

AVÍS LEGAL