TREBALLA A PROGESS

Tauler d’anunci de les ofertes de feina actives actualment a l’empresa

OFERTA DISPONIBLE

31-07-2017

126/25017 Auxiliar Social Urgències i Emergències Socials

Busquem professionals per fer suplències a un servei de l'administració pública de Barcelona que te com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social.

Horari: 38h a la setmana (horaris rotatius de dilluns a diumenge)

Imprescindible (es descartaran aquelles candidatures que no reuneixin aquests requeriments):

- Carnet de conduïr B.
- Com a mínim nivell mig (B) de català.
- CFGS Integració Social, CFGM Atenció a persones dependents, o silmilar.
31-07-2017

125/2017 Treballador Social Urgències i Emergències Socials

Per un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social, estem buscant Treballadors/es Socials per fer suplències.

Horari: 35h a la setmana (horaris rotatius de dilluns a diumenge)

Imprescindible (es descartaran aquelles candidatures que no reuneixin aquests requeriments):

- Carnet de conduïr.
- Nivell alt de català (preferiblement C de català acreditable)
- Diplomatura/ Grau en Treball Social.
- Incorporació immediata.
- Experiència professional en atenció social a urgències i emergències socials.
31-07-2017

124/2017 Psicòlegs Urgències i Emergències Socials

Busquem Psicolegs per cobrir suplències a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a objectiu l'atenció a persones que pateixen una situació d'urgència o emergència social.

Horari: 38h a la setmana (horaris rotatius de dilluns a diumenge)

Imprescindible (es descartaran aquelles candidatures que no reuneixin aquests requeriments):

- Carnet de conduïr B.
- Nivell alt de català (preferiblement C de català acreditable)
- Llicenciatura en psicologia.
- Incorporaciö immediata.

Tindran preferència les candidatures que puguin aportar formació específica en Urgències i Emergències Socials.
31-07-2017

123/2017 Técnic/a en Gestió de Conflictes en Espai Públic i CCVV

Estem buscant professionals per cobrir suplències d'estiu a un servei de l'administració pública de Barcelona que té com a finalitat la gestió de conflictes d'àmbit social a l'espai públic i mediació en comunitats de veïns/nes.

Horari: 37.5h a la setmana flexibles (inclou festius i nocturnitat)

Incorporació immediata

Tindran prioritat les candidatures que aportin formació específica en Mediació i/o Gestió de conflictes i experiència professional en projectes similars i d'intervenció social en espai públic.
31-07-2017

122/2017 Auxiliar Polivalent Col·lectiu Sense Sostre

Es precisen auxiliars polivalents per cobrir períodes de vacances, suplències, etc en diferents centres d'atenció socaial a persones sense sostre.

Es valorarà l'aportació de les diferents formacions:

- CFGS Integració Social.
- CFGM Atenció Socio Sanitària.
- Titol de treballador/a familiar.
- CFGM Auxiliar de Geriatria.
- CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

Funcions:

- Atenció social a les persones usuàries.
- Realització del programa d'activitats.
- Comunicació d'incidències que puguin afectar a la persona usuària o al funcionament del servei.
- Preveure i aplicar accions preventives.
- Altres que es puguin derivar del servei.

Experiència professional en atenció a persones en situació de vulnerabilitat social.

El salari serà en funció de la càrrega horària. Per 37,5h a la setmana entre 1.300€ i 1.400€ bruts al mes pagues incloses.
31-07-2017

121/2017 Educador Social Casal Infantil

Per treballar a un Casal Infantil Municipal de Barcelona, busquem un Educador Social (noi per tal de garantir la paritat de l'equip).

Funcions:

- Atenció a infants (3 a 15 anys) en un recurs lúdic i educatiu d’educació no formal.
- Programar, dissenyar implementar i avaluar les activitats del funcionament quotidià del centre: tallers, activitats dirigides, activitats adreçades a famílies, activitats de prevenció, etc.
- Atenció individualitzada dels infants, realitzant els plans educatius individuals (detecció, diagnòstic i elaboració d’objectius pedagògics, disseny de les estratègies educatives, anàlisi de recursos i temporalització, tractament de les discapacitats i avaluacions periòdiques, coordinació amb altres professionals referents del cas, etc.)
- Programar, dissenyar, implementar i avaluar les activitats de dinamització comunitària. Conèixer les entitats, associacions i centres del territori que intervenen sobre la població infantil.
- Possibilitar la relació amb entitats, associacions o centres, per garantir la realització de propostes i l’organització d’activitats en el barri adreçades a la població infantil, facilitant la participació i, d’aquesta manera, potenciar la xarxa associativa d’entitats adreçades a la infància.
- Coordinació amb l’equip territorial.
- Dinamització de la població adolescent.
- Elaboració d’una memòria anual i presentar mensualment un registre d’indicadors al referent municipal que doni informació de la marxa del servei (nombre d’inscrits, activitats, etc); trimestralment, es presentarà al referent l’estat de comptes en relació a les activitats realitzades.
- Garantir l’ordre i manteniment del local i l’equipament tècnic.
- Per facilitar la renovació d’activitats i programacions, els professionals del centre es coordinaran amb altres centres similars amb l’objecte d’intercanviar experiències, a més de participar en les accions formatives pel propi ajuntament o per Progess.
- Etc.

Horari: 30h a la setmana distribuides de dilluns a divendres per les tardes, més un matí (també es treballa 1 dissabte al mes. L'horari canvia a matins en periode de casal d'estiu).

INCORPORACIÓ AL SETEMBRE
27-07-2017

120/2017 Treballador/a Social Servei d'Urgències per la Vellesa

Hem d'incorporar un/a Treballador/a Social per cobrir les vacances d'estiu dels professionals d'un centre d'atenció a urgències per la gent gran.

El servei, té com a finalitat acollir de forma temporal a persones grans que es trobin en situació d'urgència social i que requereixen d'una actuació immediata. Durant l'estada al centre residencial, des del municipi d'origen, els serveis socials hauran de fer la recerca del recurs definitiu.

Horari: 40h a la setmana de dilluns a divendres, matins més 2 tardes.

Contractació: 31 de juliol al 10 de setembre.
25-07-2017

119/2017 Educador/a Centre Obert

Estem buscant 1 Educador/a Social per treballar a 1 Centre Obert de la zona del Vallès Occidental.

Funcions: Intervenció social i educativa amb infants i adolescents derivats de serveis socials.

Horari: 15h a la setmana, de dilluns a divendres de 16.30h a 19,30h.

Incorproació al setembre.

Imprescindible residència a la zona del Vallès Occidental.

Durada del contracte: llarg termini.
25-07-2017

118/2017 Tècnic/a Immigració

Estem buscant un/a Tècnic/a d'Immigració per cobrir una suplència (de durada indeterminada) a partir del setembre a un Servei Municipal del Barcelonès d'atenció i orientació a persones nouvingudes.

Funcions:

- Acollida, orientació, informació, mediació intercultural i integració social per a persones immigrades i retornades.

Horari:

De dilluns a divendres de 9h-15h i els dilluns i dimecres de 16h a 18:30h.

Es requereix:

- Nivell C1 de llengua catalana i de llengua castellana.
- Amplis coneixements sobre els procediments vinculats a estrangeria (reagrupació familiar, acollida, arrelament, etc)

Incorporació: Setembre
24-07-2017

117/2017 Tècnic/a en Intervenció Social amb Adolescents i Joves en Espai Públic

Estem buscant 1 professional per treballar en un servei que té com a objectiu la intervenció social amb grups d'adolescents i joves organitzats (bandes) en espai públic.

Horari: 37,5h a la setmana (flexibles)
Periode: 1 d'agost a 30 de setembre (2 mesos).

Requeriments:
Experiència professional en intervenció social amb adolescents i joves.

Durada: Suplència d'estiu.
19-07-2017

114/2017 Dinamitzador Comunitari

Busquem un professinal (noi per tal de garantir la paritat de l'equip) per cobrir una suplència de maternitat a un projecte municipal que té com a objectiu ajudar i facilitar que persones grans que viuen o es senten soles, puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, tot garantint el seu benestar social.

Funcions:

- Disseny de projectes comunitaris i desenvolupament de processos i tècniques participatives.
- Us de metodologia IAP (Investigació i Acció Participació)
- Creació i dinamització de xarxes comunitàries.
- Anàlisi, interpretació i explotació de dades sociològiques i estadístiques (taules dinàmiques d'excel).
- Elaboració de diagnosi psicosocials i comunitàries.
- Disseny de circuits i protocols de detecció, intervenció, valoració i seguiment de persones en risc d'exclusió social.
- Redacció de projectes i gestió de continguts web.

Requeriments:

- Català i castellà parlat i escrit correctament.
- Experiència en envelliment actiu i/o projectes relacionats amb gent gran.
- Experiència en intervenció comunitària i projectes participatius.

Horari: 37,5 hores a la setmana.

Incorporació al setembre.
05-07-2017

104/2017 Professor de Taekwondo

Cerquem professor de taekwondo per a tallers amateurs, trimestrals, infantils i juvenils per a equipament municipal de barri, al districte d'Horta-Guinardó, Barcelona.

Horari: 4 hores en dues tardes a la setmana durant el curs, amb contractació per tres mesos, renovables.
04-07-2017

102/2017 Auxiliar Social Cap de Setmana

Estem buscant 1 professional social per treballar a un servei de l'administració pública a Barcelona, que té com a objectiu oferir allotjament temporal a persones víctimes d'una urgència o emergència social i que com a conseqüència d'aquesta no poden retornar a la seva residència habitual de forma immediata.

Horari: Dissabtes i diumenges de 8h a 20h.

Incorporació immediata

Durada del contracte: Contracte inicial fins el 31 de juliol amb possibilitats de continuar.
04-07-2017

101/2017 Auxiliars Socials Nit

Estem buscant 3 professionals socials per treballar a un servei de l'administració pública a Barcelona, que té com a objectiu oferir allotjament temporal a persones víctimes d'una urgència o emergència social que com a conseqüència d'aquesta no poden retornar a la seva residència habitual de forma immediata.

Horari: 28h a la setmana distrubuides de dilluns a diumenge de 20h a 8h (es treballen 2 dies i es descansen 4).

Incorporació immediata

Durada del contracte: Contracte inicial fins el 31 de juliol amb possibilitats de continuar.
01-07-2017

100/2017 Auxiliars Socials en Espai Públic

Busquem professionals per realitzar accions d'intervenció social a l'espai públic (suplències d'estiu).

Funcions:

- Divulgació i promoció del civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics.
- Detecció de conductes incíviques, i/o conflictives i comunicació a les àrees pertinents.
- Recollida sistematitzada d’informació sobre les persones i grups contactats, així com de l’entorn territorial en què es desenvolupa la seva actuació.
- Altres.

Horari: Entre 24h i 26h a la setmana (diferents horaris).

Tindran prioritat les candidatures que aportin anglés fluit.

PRESENTA EL TEU CURRÍCULUM

Si vols que incorporem el teu currículum a la base de dades de Selecció de Personal de PROGESS, envia’ns-ho a: cv@progess.com

AVÍS LEGAL