04

cultura

04.01

Centres Cívics i Culturals

Promocionem la creació, producció, difusió i exhibició de propostes que estimulin el consum accessible de bens socials, culturals i artístics, a més de la dinamització cultural del territori

La definició de cada projecte s’origina al territori a partir d’un treball de relació i potenciació de l’associacionisme i dinamització del barri, articulant l’acció cultural com a vehicle per a la cohesió social. S’oferta un catàleg de serveis, que atén als diferents col·lectius i sectors poblacionals, alhora que emergeix com a punt de trobada, d’acció i d’organització dels diferents agents socials i culturals, a partir d’una metodologia de treball flexible, que s’adapta a les dinàmiques socioculturals emergents.

PROJECTES DESTACATS

04.02

Dinamització Social
i Cultural en Territori

Dissenyem i executem activitats a partir de les quals es fomenta la consciència col·lectiva i el desenvolupament comunitari. Potenciem la difusió cultural i impulsem la participació ciutadana, no només en el consum, sinó també en la programació de les activitats culturals

Es dirigeixen a la població d'un territori determinat i es desenvolupen amb els diversos agents socials que hi actuen.

PROJECTES DESTACATS