03

educació

03.01

Serveis de Suport i Gestió Educativa

Gestionem centres educatius per petita infància des de la proximitat, l’acompanyament i l’assessorament professional qualificat a les famílies. Proporcionem suport a l’equip de professionals d’un centre per desenvolupar una activitat concreta

Es proposa un context de desenvolupament de forma que els nens i les nenes siguin més capaços, autònoms, tant en el sentit dels coneixements i habilitats pròpies d’un infant en creixement i desenvolupament, com en el de la incorporació d'un tipus d'actituds, normes i valors fonamentals en el respecte i la promoció dels éssers humans.

PROJECTES DESTACATS

03.02

Programes i Activitats Educatives

Dissenyem programes i activitats educatives adaptades a les necessitats de la població i gestionem la seva implementació al territori

Es tracten de programes promoguts per organismes i institucions de l’àmbit de l’ensenyament que tenen per principal finalitat incidir de manera positiva en l’entorn físic i socioeconòmic de la població infantil procurant-li un marc més amigable i segur.

PROJECTES DESTACATS