02

lleure

Organitzem activitats en el temps lliure de les persones per contribuir a la seva diversió, descans i desenvolupament personal

Aquests serveis s’orienten a facilitar i activar les capacitats relacionals i d’aprenentatge de les persones facilitant-les-hi un entorn adequat i específic per a les seves característiques.

02.01

Casals Infantils i Juvenils

Oferir diàriament en horari extra-escolar una alternativa lúdica i educativa als infants i joves d’un determinat territori

Els centres son un punt de trobada i de dinamització de les activitats socioculturals del barri o del municipi.

Els infants i joves hi accedeixen voluntàriament, i esdevenen un recurs perquè els professionals de la zona puguin derivar casos amb problemàtiques específiques.

PROJECTES DESTACATS

02.02

Casals i Espais de Gent Gran

Afavorim la integració social de les persones grans, prevenim situacions d’aïllament social, fomentem la relació i la participació activa en la vida de la comunitat

Espai de relació i d’intercanvi, on es canalitzen els interessos, necessitats i participació d’aquest sector de població.

D’aquesta manera promovem la cohesió social, oferint activitats i recursos i fomentant la dinamització cultural, participant en la dinàmica associativa.

PROJECTES DESTACATS