TREBALLAR A PROGESS

OFERTA Nº139/2017

- 139/2017 Monitors/res amb infants amb NEE

REFERENCIA: 139/2017
DATA OFERTA: 12-09-2017
DESCRIPCIÓ: Busquem 1 monitor/a de suport per treballar a un Casal Infantil Municipal amb un Infant amb Necessitats Educatives Especials (NEE) durant el curs escolar, cada dimecres per la tarda de 16:30h a 18:30h.

Funcions:

- Suport a la integració de l'infant amb NEE.
- Acompanyar a l'infant en les seves nececessitats específiques.
- Donar suport a l'equip de professionals del centre.
- Potenciar la relació de l'infant amb els seus companys.
- Altres.

Incorproació immediata.
TITULACIÓ REQUERIDA: CFGS Animació Sociocultural, Monitor de Lleure o Director de Lleure... o similar
SALARI: 8€ a 10€ bruts/hora