01.01 Atenció persones en risc social

Projecte Radars

Ajuntament de Barcelona

Institut Municipal de Serveis Socials

DESCRIPCIÓ:

Xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats al barri.

Amb l'objectiu d'ajudar i facilitar que les persones grans del barri puguin continuar a la seva llar i garantir-ne el benestar amb la complicitat del seu entorn.

La prioritat és reduir la solitud i el risc d'aïllament i d'exclusió social.


PROJECTE ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS