01.01 Atenció persones en risc social

Centres Oberts de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball amb xarxa i amb la comunitat.  Està adreçat a infants de 5 a 16 anys, prioritàriament aquells infants amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys i que estan en situació de risc.


SERVEIS ACTUALMENT GESTIONATS PER PROGESS