01.01 Atenció persones en risc social

Suport Programa Respir

Diputació de Barcelona

Barcelona

DESCRIPCIÓ:

Servei d’assessorament al personal d’assistència sanitària que porten a terme el Programa Respir de la Diputació de Barcelona.


SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS