01.02 Inclusió Social

Serveis d'Intermediació Lingüística i Sociocultural a Persones d'origen magrebí

Ajuntament de Terrassa

Terrassa

DESCRIPCIÓ:

Servei destinat a:
- Assessorar i oferir suport a l’equip de professionals de la xarxa d’atenció a les persones i de la xarxa d’atenció a la infància i a la joventut, entitats i associacions de Terrassa sobre les característiques de les persones d’altres orígens culturals, ètnics o religiosos, en especial d’aquelles procedents o originàries de la zona del nord d’Àfrica.
- Assessorar, oferir suport i informar als diferents col·lectius sobre els estils de relació, els codis culturals i les normes de la societat civil d’acollida i d’actual convivència.
- Prevenir l’aparició de conflictes i en els casos necessaris intervenir educativament.

SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS