01.02 Inclusió Social

Servei de ciutadania i integració de l’Hospitalet de Llobregat

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat

DESCRIPCIÓ:

Prestació del servei de ciutadania i integració que consisteix en la realització de diferents informes tècnics d’arrelament social i integració social, on s’estableix el grau de establiment de la persona estrangera al territori, i d’inspecció i adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i/o renovació del permís de residència.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS