01.03 Cohesió Social

Dinamització de Joves i Adolescents en Activitats Extraescolars, Esportives i de Lleure

Ajuntament del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

DESCRIPCIÓ:

Gestió, organització, acompanyament i seguiment de l'alumnat que presenta dificultats d'integració i/o situacions socioculturals especialment desfavorides, en activitats extraescolars amb els objectius de: 

- Fomentar la cohesió social a traves de la participació dels alumnes en risc d'exclusió social en activitats que afavoreixin les relacions interpersonals, la convivència entre iguals i l'ús de la llengua catalana.

- Promoure la implicació i compromís de les famílies.

- Potenciar el compromís i la implicació de les entitats de lleure, culturals i esportives que participen del Pla Educatiu d'Entorn del Prat.

SERVEI GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS