';

RECURS DE SORTIDA DE LES PERSONES ATESES AL CENTRE D’ACOLLIDA I URGÈNCIES PER A LA VELLESA