';

SERVEI D’ATENCIÓ EDUCATIVA A ADOLESCENTS I JOVES QUE ABANDONEN PREMATURAMENT LA FORMACIÓ