';

SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN MEDI OBERT ALS BARRIS DE TORRE BARÓ I CIUTAT MERIDIANA