';

DINAMITZACIÓ DE JOVES I ADOLESCENTS EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESPORTIVES I DE LLEURE

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament del Prat de Llobregat

El Prat de Llobregat

DINAMITZACIÓ DE JOVES I ADOLESCENTS EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, ESPORTIVES I DE LLEURE


Gestió, organització, acompanyament i seguiment de l'alumnat que presenta dificultats d'integració i/o situacions socioculturals especialment desfavorides, en activitats extraescolars amb els objectius de: - Fomentar la cohesió social a traves de la participació dels alumnes en risc d'exclusió social en activitats que afavoreixin les relacions interpersonals, la convivència entre iguals i l'ús de la llengua catalana. - Promoure la implicació i compromís de les famílies. - Potenciar el compromís i la implicació de les entitats de lleure, culturals i esportives que participen del Pla Educatiu d'Entorn del Prat.Servei actualment gestionat per PROGESS