';

INTERVENCIÓ EN COMUNITAT DE VEÏNS CIUTAT MERIDIANA I ESPAI PÚBLIC ZONA NORD

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament de Barcelona

Districte Nou Barris

INTERVENCIÓ EN COMUNITAT DE VEÏNS CIUTAT MERIDIANA I ESPAI PÚBLIC ZONA NORD


Realització de diferents actuacions a l’espai públic i comunitat de veïns/es orientades a aconseguir el restabliment de les condicions de convivència existents abans de l’inici de conflictes de naturalesa social i d’origen multifactorial, amb un coneixement previ dels factors que l’han originat.Servei actualment gestionat per PROGESS