';

PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES SOCIALS I COMUNITARIS

Acció Social

Cohesió social

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES SOCIALS I COMUNITARIS


Servei de prevenció i gestió positiva de conflictes que consta de 4 àmbits d'actuació: intervenció i suport a les comunitats de veïns i veïnes; intervenció en l'espai públic i altres espais de relació; sensibilització, dinamització social i comunitària; intervenció en l'àmbit socioeducatiu (formal i no formal).Servei actualment gestionat per PROGESS