';

RELACIONS DE PROXIMITAT A CIUTAT VELLA

Acció Social

Cohesió social

Foment de Ciutat, SA

Barcelona

RELACIONS DE PROXIMITAT A CIUTAT VELLA


Realització de diferents actuacions socials i educatives, principalment a l’espai públic i zones d’oci nocturn, orientades a millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic.Servei actualment gestionat per PROGESS