';

DISPOSITIU D’INTERVENCIÓ AMB POBLACIÓ VULNERABLE A L’AEROPORT

Acció Social

Emergències i urgències socials

AENA i Institut Català Assistència i Serveis Socials

Aeroports AENA

DISPOSITIU D’INTERVENCIÓ AMB POBLACIÓ VULNERABLE A L’AEROPORT


Disseny i execució d’un dispositiu per intervenir en l’augment de les persones sense sostre a les instal·lacions de l’Aeroport del Prat de Llobregat.Servei actualment no gestionat per PROGESS