';

ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS AMB SERVEIS COL·LECTIUS TÀNGER

Acció Social

Inclusió Social

Institut Municipal de Serveis Socials

Barcelona

ALLOTJAMENTS INDIVIDUALS AMB SERVEIS COL·LECTIUS TÀNGER


Gestió de l’equipament municipal que comprèn la gestió dels allotjaments individuals amb serveis col·lectius Tànger i la gestió del menjador social situat en el mateix edifici amb una capacitat de 80 places/dia de promig de menjador diürn, més 20 places/dia de menjador nocturn per als residents.Servei actualment gestionat per PROGESS