';

CENTRE ACOLLIMENT NOCTURN SANT GERVASI

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

CENTRE ACOLLIMENT NOCTURN SANT GERVASI


Presta acolliment nocturn de caràcter temporal a homes i dones majors de 18 anys sense sostre de la ciutat amb servei d'higiene i alimentació diari; atenció social professional a les persones usuàries i intervenció socio-educativa per tal de millorar la situació de les persones usuàries.Servei actualment no gestionat per PROGESS