';

DIAGNOSI FAMÍLIES ATESES

Acció Social

Inclusió Social

Consorci d'Educació de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

DIAGNOSI FAMÍLIES ATESES
Intervencions professionals per a obtenir una valoració diagnòstica del grau de vulnerabilitat de famílies amb fills i filles vinculats al Consorci d’Educació de Barcelona.Servei actualment gestionat per PROGESS