';

EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

EQUIPAMENT INTEGRAL MERIDIANA


Gestió d’un Equipament Integral Municipal, que comprèn un Servei d’Acolliment Diürn (Centre de Dia, Servei d’higiene i Servei d’alimentació) i un Servei d’Acolliment Residencial Nocturn d’Atencions Bàsiques per a persones sense sostre de la ciutat de Barcelona.Servei actualment no gestionat per PROGESS