';

PISOS D’INCLUSIÓ

Acció Social

Inclusió Social

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Barcelona

PISOS D’INCLUSIÓ


Es tracta d’oferir a les persones o famílies en situació d’exclusió social un habitatge temporal i compartit amb suport socioeducatiu, com a recurs pont, en un entorn el més normalitzat possible, per tal de preparar-les per viure de manera autònoma. La utilització d’aquest Servei es considera com un recurs de continuïtat en la intervenció social ja iniciada en hotels i pensions o d’altres recursos d’acolliment temporal, en els quals s’haurà observat la situació i abordatge inicial de cada cas. Es plantegen com habitatges polivalents, els quals podran ser utilitzats en diferents moments i en funció de la demanda, per persones soles, per parelles o per famílies amb menors.Servei actualment gestionat per PROGESS