';

MESURES EDUCATIVES I PRESTACIONS EN BENEFICI A LA COMUNITAT

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Gerència Seguretat i Prevenció

MESURES EDUCATIVES I PRESTACIONS EN BENEFICI A LA COMUNITAT


Serveis de suport a la gestió de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat, substitutòries de sancions administratives i penals, a la ciutat de Barcelona.Servei actualment gestionat per PROGESS