';

OFICINA DEL PLA D’ASSENTAMENTS IRREGULARS

Acció Social

Inclusió Social

Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Barcelona

OFICINA DEL PLA D’ASSENTAMENTS IRREGULARS


Servei de referència en assentaments de l'Ajuntament de Barcelona. Desenvolupa tasques d'observatori dels assentaments i de les seves dinàmiques a la ciutat fent una prospecció planificada, un anàlisi de la informació obtinguda, el disseny i la implementació de projectes. Ofereix el Programa de recursos a persones i col·lectius amb vulnerabilitat social amb dinàmiques d'assentaments i coordina el tractament de les necessitats detectades mitjançant un pla de treball sòcio-educatiu en col·laboració amb els diferents serveis de l'Ajuntament de Barcelona. Desenvolupa tasques de perspectiva comunitària en l'entorn per facilitar la convivència i la cohesió social. Servei actualment no gestionat per PROGESS