';

PUNT D’INFORMACIÓ I ARRELAMENT

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Drets Socials

PUNT D’INFORMACIÓ I ARRELAMENT


Realització de les tasques necessàries per procedir a l’elaboració de propostes sobre el grau d’arrelament de les persones que sol·licitin informe d’arrelament social davant la Generalitat de Catalunya.Servei actualment gestionat per PROGESS