';

SERVEI DE CIUTADANIA I INTEGRACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Hospitalet de Llobregat

SERVEI DE CIUTADANIA I INTEGRACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT


Prestació del servei de ciutadania i integració que consisteix en la realització de diferents informes tècnics d’arrelament social i integració social, on s’estableix el grau de establiment de la persona estrangera al territori, i d’inspecció i adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i/o renovació del permís de residència.Servei actualment no gestionat per PROGESS