';

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT PER A PERSONES IMMIGRADES

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Drets Socials

SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT PER A PERSONES IMMIGRADES


Prestació d'un servei d’orientació, suport i acompanyament per a persones immigrades a la ciutat de Barcelona, el qual es dur a terme mitjançant la impartició de sessions informatives grupals, entrevistes individualitzades i altres estratègies i activitats.Servei actualment gestionat per PROGESS