';

SERVEI INSERCIÓ SOCIAL – DETECCIÓ I TRACTAMENT

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

SERVEI INSERCIÓ SOCIAL – DETECCIÓ I TRACTAMENT


Servei de detecció, d'atenció i tractament social de persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, depenent de la Direcció d’Acció Social i Ciutadania. Les persones usuàries estan en estat inicial, avançat o consolidat de desestructuració social que viuen al carrer o bé que no disposen d’allotjament ni de recursos econòmics per poder-lo cobrir. El Servei està format per l'equip de professionals responsables d'assumir el procés global d'intervenció amb les persones sense sostre de Barcelona, des del nivell de detecció i intervenció al carrer de les problemàtiques que pateixen aquests usuaris fins al tractament personalitzat a través dels plans socials individualitzats i/o grupals de treball. Per aquest motiu l'equip està organitzat en dos serveis, un és el Servei d'Inserció Social de carrer/medi obert (SIS Detecció) i l'altre és el Servei d’Inserció Social de tractament (SIS Primera Acollida i SIS Tractament).Servei actualment no gestionat per PROGESS