';

SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LINGÜÍSTICA I SOCIOCULTURAL A PERSONES D’ORIGEN MAGREBÍ

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Terrassa

Terrassa

SERVEIS D’INTERMEDIACIÓ LINGÜÍSTICA I SOCIOCULTURAL A PERSONES D’ORIGEN MAGREBÍ


Servei destinat a: - Assessorar i oferir suport a l’equip de professionals de la xarxa d’atenció a les persones i de la xarxa d’atenció a la infància i a la joventut, entitats i associacions de Terrassa sobre les característiques de les persones d’altres orígens culturals, ètnics o religiosos, en especial d’aquelles procedents o originàries de la zona del nord d’Àfrica. - Assessorar, oferir suport i informar als diferents col·lectius sobre els estils de relació, els codis culturals i les normes de la societat civil d’acollida i d’actual convivència. - Prevenir l’aparició de conflictes i en els casos necessaris intervenir educativament.Servei actualment no gestionat per PROGESS