';

SUPORT EDUCATIU PISOS INCLUSIÓ

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament Arenys de Mar

Arenys de Mar

SUPORT EDUCATIU PISOS INCLUSIÓ


Gestió socioeducativa de 8 habitatges que depenen directament dels Serveis Bàsics d’Atenció Social d’Arenys de Mar, tres d’ells amb l’objectiu de donar resposta a situacions d’urgència social a persones empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de sis mesos i 5 habitatges socials per tal de donar resposta a persones que es troben en risc de patir exclusió social del municipi. Es tracta d’oferir a les persones o famílies en situació d’exclusió social un habitatge temporal i compartit amb suport socioeducatiu, com a recurs pont, en un entorn el més normalitzat possible, per tal de preparar-les per viure de manera autònoma.Servei actualment no gestionat per PROGESS