';

TASQUES DE SUPORT A LA TRADUCCIÓ I INFORMACIÓ

Acció Social

Inclusió Social

Ajuntament de Terrassa

Terrassa

TASQUES DE SUPORT A LA TRADUCCIÓ I INFORMACIÓ


Servei de suport a la traducció i intervenció en comunitats de veïns i espai públic que depèn del Servei de Ciutadania i Drets Civils de l’Ajuntament de Terrassa.Servei actualment no gestionat per PROGESS