';

04 Cultura

Gestionem serveis culturals ja es tracti de la gestió íntegra d’un equipament, l’organització d’activitats concretes i puntuals o la promoció cultural en un determinat territori

La principal finalitat dels serveis que gestionem és d’una banda proporcionar a amplis col·lectius poblacionals l’accés a les pràctiques i a les ofertes culturals actuals i de l’altra, promoure l’accés de nous creadors, artistes i professionals del món de la cultura a espais de difusió reconeguts socialment.

04.01 Centre cívics i culturals

Promocionem la creació, producció, difusió i exhibició de propostes que estimulin el consum accessible de bens socials, culturals i artístics, a més de la dinamització cultural del territori

La definició de cada projecte s’origina al territori a partir d’un treball de relació i potenciació de l’associacionisme i dinamització del barri, articulant l’acció cultural com a vehicle per a la cohesió social. S’oferta un catàleg de serveis, que atén als diferents col·lectius i sectors poblacionals, alhora que emergeix com a punt de trobada, d’acció i d’organització dels diferents agents socials i culturals, a partir d’una metodologia de treball flexible, que s’adapta a les dinàmiques socioculturals emergents.

C/ Reina Amàlia, 31 08001 Barcelona
C/ Nou de la Rambla, 43 08001, Barcelona
C/ Conreria, 1-9 08003 Barcelona

Projectes destacats
04.02 Dinamització social i cultural en territori

Dissenyem i executem activitats a partir de les quals es fomenta la consciència col·lectiva i el desenvolupament comunitari. Potenciem la difusió cultural i impulsem la participació ciutadana, no només en el consum, sinó també en la programació de les activitats culturals

Es dirigeixen a la població d’un territori determinat i es desenvolupen amb els diversos agents socials que hi actuen.

C/ Pallars, 277 08005 Barcelona
Les Corts, Barcelona
C/ Dolors Masferrer, 33-35 08028 Barcelona

Projectes destacats